Dysfagi

#

Tilbake til fagområder

Hva er Dysfagi?

Når vi spiser, bearbeides maten i munnen og formes til en klump. Ved hjelp av tunga føres maten bakover til svelget. Bakerst i munnen utløses svelgerefleksen slik at strupen løftes, luftveiene lukkes og maten føres ned i spiserøret. Ved dysfagi oppstår det vansker ved en eller flere av disse nivåene, slik at svelging ikke lenger skjer like uanstrengt. Grad og omfang av vanskene vil variere. Mange med dysfagi kan spise alt de trenger og ønsker, så lenge de er forsiktige. For noen er det nok å unngå noen typer mat, som er spesielt vanskelig å tygge/bearbeide. Andre må spise mat som er helt eller delvis moset, eller som er tilsatt fortykningsmiddel.

Vanlige symptomer

  Spise‐ og svelgevansker kan gi flere utfordringer ved måltider.

  • Mat og drikke kan renne ut av munnen eller bli liggende i munnen etter at du har spist.
  • Surklete stemme eller mye slim i munnen og i svelget.
  • Hoste, under og/eller etter måltidene
  • Følelsen av at maten sitter fast i halsen
  • Feilsvelging av mat og drikke ned luftrøret kan føre til lungebetennelse

Årsaker

Spise‐ og svelgevansker er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom ved sykdommer eller tilstander hvor det skjer skader i muskler og nerver som kontrollerer svelging. Det kan oppstå etter blant annet hjerneslag, hjerneskade, hjernesvulst, infeksjoner i nervesystemet, muskelsykdommer, demens, kreft, eller etter kirurgiske inngrep. Mange har spise‐ og svelgevansker i starten av sykdomsforløpet. Hos mange bedrer det seg etter noen uker, mens andre vil ha svelgevansker over lengre tid.

Hva kan gjøres?

Både øvelser for å trene opp musklene i munn og svelg og trening på å spise og svelge på det nivået som anses som trygt for den enkelte, blir viktig i behandlingen av dysfagi. Måltider er en viktig del av hverdagen. Spise‐ og svelgevansker kan derfor også gi sosiale konsekvenser, fordi man kan vegre seg for å spise sammen med andre. Det blir derfor viktig å legge til rette for tilpasset kost og samtidig gjøre måltidene lystbetonte for den som har spise‐ og svelgevansker.

Krav på hjelp

Personer med dysfagi har krav på behandling av denne. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes rekvisisjon av HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.