Fagområder

Vi jobber med følgende fagområder:

Afasi

Afasi innebærer språk- og kommunikasjonsvansker etter en ervervet skade i hjernen, som følge av sykdom eller ytre skade.

Dysfagi

Vansker med spising/svelging som kan oppstå i en eller flere faser av svelgprosessen.

Språk- og talevansker

Språkvansker innebærer vansker med en eller flere av språkets tre komponenter.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen.

Taleflytvansker

En fellesbetegnelse for vansker med flyt og tempo i talen. Inkluderer stamming og løpsk tale.

Orofaciale vansker

Dysfunksjon knyttet til muskulaturen i ansiktet: kinn, kjeve, leppe og/eller tunge. Eksempelvis stramt tungebånd.

Krav på hjelp

Barn og voksne med vansker i forbindelse med lesing, skriving og tale har stort sett rett til behandling i følge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.