Drammen
Logoped­tjeneste

Logopediske tjenester for barn, unge og voksne, tilpasset deres individuelle behov.

Afasi

Afasi innebærer språk- og kommunikasjonsvansker etter en ervervet skade i hjernen, som følge av sykdom eller ytre skade.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen.

Dysfagi

Vansker med spising/svelging som kan oppstå i en eller flere faser av svelgprosessen.

Taleflytvansker

En fellesbetegnelse for vansker med flyt og tempo i talen. Inkluderer stamming og løpsk tale.

Språk- og talevansker

Språkvansker innebærer vansker med en eller flere av språkets tre komponenter.

Orofaciale vansker

Dysfunksjon knyttet til muskulaturen i ansiktet: kinn, kjeve, leppe og/eller tunge. Eksempelvis stramt tungebånd.

Drammen Logopedtjeneste

En privat logopedpraksis med HELFO-avtale.

Vi er totalt 14 logopeder som jobber sammen og har kontorer i næringsparken BB110, sentralt på Bangeløkka/Strømsø i Drammen. Logopedtjenesten vår har nå utvidet til Asker og Bærum logopedtjeneste,som betyr at vi kan tilby logopedtimer både i Asker, Bærum, Drammen og omegn.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale