Refusjon / Priser

Refusjon

Alle som opplever vansker med språk, tale, stemme eller svelging har rett til å få dekt alle utgifter til undersøkelse og behandling. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 5-10. HELFO (Helseøkonomi­forvaltningen) gir full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped der de har godkjent dette.

Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.

Takster / Priser

Drammen logopedtjeneste har mønsteravtale med HELFO og følger derfor til en hver tid deres satser dersom man ønsker å betale privat. Disse satsene er fastsatt av Norsk Logopedlag (NLL), som vi er medlem av. Les mer om takstene på HELFO sine sider.

Takstene justeres årlig 01.07.

Det er naturligvis også mulig å dekke kostnadene selv. Vi skriver ut faktura.