Stramt tungebånd

#

Tilbake til fagområder

Hva er Stramt tungebånd / Ankyloglossi?

Tungebåndet (frenum) er en bindevevsstreng som sitter under tungens midtlinje. Det er dette som forbinder tungen vår med munngulvet. Hos noen er tungebåndet fort kort, tykt eller stramt, slik at det utgjør en restriksjon for tungens bevegelighet og funksjon. Dette refereres til som stramt tungebånd (Ankyloglossi).

Tilstanden gjelder ethvert tungebånd som fører til en restriksjon av tungens bevegelsesmønster, uavhengig av hvordan det ser ut.

Fremre og bakre tungebånd

Det er vanlig å assosiere stramt tungebånd med en synlig streng under tungen, som gjerne er festet langt fremme på tungespissen. Dette kalles «anterior tongue tie / ATT» eller «stramt fremre tungebånd». De mest omtalte symptomene i tilknytning til ATT er vansker med å strekke tungen ut av munnen og at tungespissen blir «hjerteformet». Tungebåndet kan imidlertid også være festet lengre bak på tungen, også bak slimhinnen (submukøst). Da vil man ikke se en synlig streng under tungen, men tungebåndet kan fremdeles være stramt. Dette refereres til som «posterior tongue tie / PTT» eller «stramt bakre tungebånd». PTT er svært underdiagnostisert ettersom det er en mindre kjent tilstand, og vanskeligere å diagnostisere.

Symptomer

Symptomer på stramt tungebånd varierer fra individ til individ, og vil også kunne variere gjennom livet. Nedenfor lister vi opp en rekke av disse symptomene som ofte kommer som følge av stramt tungebånd, fra nyfødt og frem til voksen alder.

 • Dårlig sugetak ved amming
 • Klikkelyder ved amming
 • Kroppslig spenning hos baby ved amming
 • Torticollis
 • Refluks
 • Hosting ved svelging
 • Vansker med overgang til fast føde
 • Selektive spisere
 • Fordøyelsesbesvær
 • Munnpusting/åpen munn i hvileposisjon
 • Forstørrede tonsiller (mandler), nesepolypper
 • Øreproblematikk (f.eks hyppige mellomørebetennelser, væske i
  mellomøret)
 • Oversensitiv brekningsrefleks
 • Forlenget bruk av smokk
 • Søvnvansker (eksempelvis søvnapne)
 • Snorking
 • Tanngnissing
 • Bittfeil
 • Smerter i ansikt, nakke og rygg
 • Smerter eller klikking i kjeveleddet (TMD)
 • Hodepine/migrene
 • Allergi og problemer med bihulene
 • Høy gane
 • Langt fjes
 • Foroverlent holdning
 • Skoliose
 • Uttalevansker

Behandling

Tungebåndet må utredes hos en spesialist på feltet for korrekt vurdering. Dersom det viser seg å være stramt så er det alltid det individuelle symptombildet som er styrende for veien videre.

Et stramt tungebånd som forårsaker inngripende symptomer med restriksjon av tungens funksjon, må alltid klippes. Det er ikke mulig å tøye et tungebånd eller trene opp tungens funksjon dersom bevegeligheten er redusert på grunn av tungebåndet. Tungen må da frigjøres fullstendig ved et såkalt fullstendig klipp (frenulotomi). Dette må gjøres hos spesialist på tematikken for å forhindre at det klippes feil eller for lite.

Klippet vil endre strukturen som har vært stram, men selve funksjonen til tungen vil i mange tilfeller kreve opptrening. Det anbefales øvelser både i forkant og etterkant av klippet for et best mulig resultat.

Drammen logopedtjeneste brenner for denne problematikken og ønsker å hjelpe flest mulig med korrekt behandling. Vi spesialiserer oss på feltet og holder oss stadig oppdatert med ny forskning, kurs og tverrfaglig samarbeid. Hos oss kan vi tilby vurdering av tungens funksjon for tale og spising, samt opptrening både i forkant og etterkant av eventuelt klipp.

Krav på hjelp

Vansker med språk/tale eller med spising/svelging (herunder amming og flaskemating) gir en lovfestet rett til logopedisk oppfølging. For barn og unge under 18 år er dette i utgangspunktet kommunens ansvar, dersom de har ressurser og kompetanse på det gitte området. Ankyloglossi har nylig blitt godkjent som diagnose hos HELFO, og kan dermed innvilges som grunnlag for oppfølging hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søknadsprosessen.

Ta gjerne kontakt for å bestille en første time hos oss. Dere får da all nødvendig informasjon på tematikken, samt en vurdering av deres individuelle situasjon og symptombilde. Vi søker da også til HELFO for refusjon når det er mulig. (Denne første timen dekkes privat)