Taleflytvansker

#

Tilbake til fagområder

Hva er Taleflytvansker?

Taleflytvansker er en fellesbetengelse for vansker som går utover verbal kommunikasjon ved å endre talestrømmen på en uhensiktsmessig måte. Underkategorier av taleflytvansker er stamming og løpsk tale. Både stamming og løpsk tale innebærer vansker som forstyrrer talens flyt. Begge vanskene kan føre til utfordringer på ulike nivåer i kommunikasjon med andre mennesker. Les mer om stamming og løpsk tale her:

Stamming

Rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av språklyder, stavelser og/eller småord, forlengelser av språklyder og/eller fullstendige blokkeringer (fullstendig stopp i lyd og/eller luft) ved snakking.

Løpsk tale

En kommunikasjons- og taleflytvanske som kan ha mange ulike kjennetegn. Personer med løpsk tale vil ofte ha uregelmessig, gjerne svært hurtig taletempo, støtvis og urytmisk tale og/eller uorganisert setningsstruktur.