Orofaciale vansker

#

Tilbake til fagområder

Hva er Orofaciale vansker?

Orofaciale, eller oromyofunksjonelle vansker handler om en dysfunksjon knyttet til muskulaturen i ansiktet: kinn, kjeve, leppe og/eller tunge. En nedsatt funksjon i denne muskelgruppen kalles for en orofacial myofunksjonell dysfunksjon/lidelse (OMD), og kan blant annet påvirke utvikling av ansiktets struktur, tygging, svelging, bitt, pust og artikulasjon på en negativ måte.

Tilstanden refererer også til orale uvaner (såkalt «nonnutritive sucking behaviors»), som vedvarende bruk av smokk eller suging på tommelen/fingre, med påfølgende abnormal utvikling av munnhulen og tannstilling.

Kjennetegn på OMD hos nyfødte og yngre barn

 • Vansker med å mate (amming/flaske)
 • Vansker med overgangen til fast føde (spisevegring, refluks)
 • Åpen munn i hvileposisjon
 • Munnpusting
 • Hørbar pusting / snorking (pusten hos nyfødte/små barn skal være helt stille)
 • Tungeprotusjon (framfall av tungen) eller tungepress (tongue thrust) i hvileposisjon og/eller ved tale/svelging
 • Vedvarende sikling
 • Orale uvaner
 • Oral dysfagi (vansker med kontroll, bearbeiding og transport av mat/drikke i munnen)
 • Malokklusjoner (feilbitt)

Kjennetegn på OMD hos eldre barn og voksne

 • Åpen munn i hvileposisjon
 • Munnpusting
 • Hørbar pusting 
 • Tungeprotusjon (framfall av tungen) eller tungepress (tongue thrust) i hvileposisjon og/eller ved tale/svelging
 • Sikling og nedsatt oral kontroll
 • Orale uvaner
 • Oral dysfagi (vansker med kontroll, bearbeiding og transport av mat/drikke i munnen)
 • Malokklusjoner (feilbitt)
 • Smerter i kjeven
 • Vedvarende uttalevansker 

Årsaker til OMD

De fleste typer OMD er multifaktorielle, som vil si at de er sammensatt av flere årsaker. Det er som regel en konsekvens av en rekke hendelser, eller av mangel på riktig intervensjon ved kritiske tidspunkt i utviklingen, som fører til en ikke-optimal kraniofacial utvikling. Noen underliggende faktorer kan være som følger:

 • En nevrologisk/muskulær/systemisk sykdom/tilstand som påvirker orofacial struktur og funksjon (Eks. Downs syndrom, Cerebral parese e.l)
 • Orale uvaner
 • Luftveisobstruksjoner (forstørrede mandler, skjev neseskillevegg, allergier, astma e.l)
 • Strukturell dysmorfologi (medfødte strukturelle avvik eller misdannelser. Et vanlig eksempel er stramt tungebånd, som du kan lese mer om her
 • Nedsatt muskelfunksjon (hos eldre mennesker)

Hva kan gjøres?

Oromyofuknsjonell terapi (OMT) kan defineres som terapeutisk øvelsesbaserte teknikker for å stabilisere, tone, styrke og forbedre bevegeligheten i den orofaciale muskulaturen for å behandle ulike OMD.

Ved Drammen logopedtjeneste spesialiserer vi oss innen dette fagfeltet (orofacial myologi). Vi har flere logopeder som er kurset i oral placement therapy (OPT) og bruk av talk tools i logopedisk behandling. Både barn og voksne kan få hjelp hos oss.

Krav på hjelp

Barn og voksne med OMD har rett til behandling i følge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.